Derfor bør du slutte å invitere til workshop

Hint: riktig betydning ligger i ordet

Workshop er satt sammen av ordene work, som betyr arbeid eller jobb, og shop, som i denne sammenhengen kan oversettes til verksted. Det finnes noen sjarmerende norske oversettelser av ordet “workshop”: arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe. Et annet ord, som har slått godt an ifølge Språkrådet, er arbeidsverksted.

Jeg er kanskje ikke like overbevist om at det er et godt norsk erstatningsord. Samling, derimot, kan godt brukes istedenfor workshop, gjerne satt sammen med arbeid slik at man får arbeidssamling. Da fremkommer det tydelig at man skal jobbe med noe, og det er et viktig kjennetegn ved workshops som jeg skal si mer om nedenfor.

Les også: Drømmer du om å drive en lønnsom, nettbasert bedrift?

Ikke det samme som møte, seminar eller webinar

Workshop skiller seg klart fra andre møteformer som møte eller seminar/webinar. I et møte er det gjerne (burde det være) en klar agenda, med punkter man skal diskutere eller bli orientert om. Formålet er ikke å tilegne seg ny kunnskap, men ofte bare å gå gjennom status, gjøremål og lignende.

(Møter i en organisasjon er ofte sterkt overdrevet i hyppighet, for ustrukturerte og ineffektive, og det skal jeg skrive mer om i et annet innlegg.)

Det som tydelig skiller en workshop fra andre møteformer, er at deltakerne bidrar aktivt til innholdet i workshopen, og jobber sammen med de andre deltakerne.

Vær bevisst på hvordan du promoterer arrangementene dine

Relativt ofte ser jeg at mange, spesielt på nett, inviterer til workshops som viser seg å ikke være det. Da risikerer du å skuffe de som forventer et annet format enn de får levert. Tenk derfor nøye gjennom hva det er slags arrangement du egentlig inviterer til, slik at du kan innfri forventningene til de som melder seg på.

Les også: Markedsføringsguruene du ikke bør lære av

Om du inviterer til et nettbasert møte der det kun er du som leverer innholdet, og deltakerne ikke aktivt bidrar til gjennomføringen, er det et webinar. Et webinar er helt enkelt et nettbasert seminar (eller nettseminar). Ingen av disse kan kalles for workshop, fordi publikum ikke bidrar på lik linje i diskusjonen, eller til å utforme noe av innholdet.

Og hvordan du samler inn og bruker personopplysninger

Husk også at hvis du samler inn personopplysninger til en workshop, plikter du å gi nødvendig informasjon til deltakerne etter GDPR.

Da trenger du blant annet en personvernerklæring. Der skal du opplyse om hva slags personopplysninger du samler inn ("behandler"), hva formålet er, hvilket rettslig grunnlag du har for å behandle disse personopplysningene, hvordan du lagrer dem og hvor lenge. Blant annet! 🤯 Her er det mye å sette seg inn i, så sørg for at du har det viktigste på plass før du inviterer til workshop.

PS: Det gjelder for øvrig også ansatte, som også skal ha informasjon om hvordan du, som arbeidsgiver (og "behandlingsansvarlig") behandler personopplysningene deres.

Hvis du vil spare deg masse tid (og unngå å bryte både lov om opphavsrett og GDPR), kan du investere i en kvalitetssikret mal her.

Workshop eller kurs?

Forskjellen mellom en workshop og et kurs virker kanskje ikke alltid like tydelig. Det er likevel noen klare forskjeller som gjør at man bør være bevisst på hvilket ord man velger også her.

For det første, etter en workshop har man ikke nødvendigvis hevet kompetansen sin, selv om man har lært noe nytt. Formålet er ofte å diskutere gjennom en konkret problemstilling, ikke å tilegne seg nye ferdigheter. Fasilitatorens rolle er ikke å lære noe bort til deltakerne. De trenger ikke engang ha spesifikk kunnskap om tematikken, og ofte leier man inn eksterne fasilitatorer kun for styre workshopen.

I et annet innlegg skal jeg fortelle om mine erfaringer med en morsom metodikk jeg har brukt flere ganger når jeg har fasilitert workshops.

I et kurs, derimot, er det én eller flere undervisere, som har mer kunnskap om kurstemaet enn deltakerne (studenter). Formålet er helt klart å lære bort / tilegne seg ny (konkret) kunnskap og ferdigheter, dvs. øke kompetansen sin i en eller annen form.

Les også: Ikke kjøp drømmen om å bli millionær på en "onlinebusiness" (eller onlinekurs!)

I en workshop bidrar deltakerne aktivt - sammen

Ordet workshop betyr tross alt arbeidsverksted, og noen ganger handler det nettopp om at man skal ‘snekre’ noe sammen med de andre deltakerne. Slike workshops er ofte ‘hands-on’, der deltakerne skal bygge eller lære noe konkret. På Junior-hack, arrangert under #hack4no, jobbet jeg som frivillig på workshops for å lære barn å programmere micro:bit. Workshopen ble ledet av en fasilitator og juniorene jobbet sammen i grupper.

Også på konferanser er det populært å sette opp workshops. Under Webdagene i 2018 i regi av Netlife, deltok jeg på workshopen Google Design Sprint. Selv om fasilitatoren i dette tilfellet lærte oss metodikken, deltok alle aktivt gjennom hele dagen med diskusjoner og testing underveis.

Et viktig kjennetegn for en workshop er altså at deltakerne jobber sammen for å skape eller komme frem til noe.

På et kurs er man ofte en passiv tilskuer

Tenk på den siste gangen du deltok på et kurs. Føler du at beskrivelsen over passer til opplevelsen din da? Jeg er sikker på at du også har deltatt på et webinar eller to. Hvordan stemmer erfaringene dine fra disse overens med beskrivelsen av en workshop?

Det er ikke vanlig at deltakerne jobber så aktivt sammen i et kurs. Enkelte kurs har kanskje noe gruppearbeid som del av undervisningen, men uansett er det ikke akkurat nye tanker man gjør seg under et kurs. Formålet er å lære noe konkret fra noen andre.

Det siste kurset jeg deltok på var opplæring i SharePoint. Da satt vi 12-15 stykker i et møterom, og ble ledet gjennom et fast opplegg. Vi hadde riktignok med egen datamaskin, men gjorde kun konkrete oppgaver allerede fastsatt av kursholderen.

Les også: Hvordan endre arbeidshverdagen din med én ny vane

Kanskje et annet skille mellom workshops og andre møteformer burde gå på hvor mye refleksjon man gjør seg underveis! I en workshop bidrar som nevnt deltakerne aktivt, og skaper noe sammen. Kurs ligner mye på vanlig klasseromsundervisning, med de typiske rollene lærer/underviser og student.

GDPR-nyheter enkelt forklart

Et nyhetsbrev i ny og ne med relevante oppsummeringer (og kanskje et tilbud her og der). Meld deg av når som helst.
Personvernerklæring