Vilkår GDPR (v1.7)

Velkommen til Bedre Bedrift AS! Verdiene våre Integritet, Kvalitet og Ærlighet ligger til grunn for alt vi gjør og vi er opptatt av at du gjør et informert kjøp. Les derfor nøye gjennom vilkårene nedenfor.

Kontaktinformasjon: Daglig leder Rie Aleksandra Walle, [email protected]

1.0 Generelle vilkår

Disse vilkårene gjelder for denne nettsiden (inkl. fagbloggen), bestilling og kjøp av tjenester og produkter fra Bedre Bedrift AS og gjelder eventuelt i tillegg til separate oppdragsavtaler, hvis oppdraget inkluderer tilgang til nettportalen.

Hvis du kjøper Nettkurs GDPR gjelder vilkårene der i tillegg til disse.

Ved å handle fra oss godtar du disse vilkårene.

Viktig - Gjelder kun for norske virksomheter

På grunn av norske momsregler kan kjøp fra den norske nettbutikken kun gjøres av norskregistrerte virksomheter (med gyldig org.nr. i Brønnøysundregistrene). Virksomheter utenfor Norge henvises til vår internasjonale side. Ta kontakt ved spørsmål.

1.1 Ansvarsfraskrivelse: ingen tjenester er av juridisk art

Bedre Bedrift AS er ikke et advokatselskap og gir ingen juridiske råd. Våre anbefalinger er basert på erfaring og fortolkning tilpasset bedrifter som ønsker å ta personvern på alvor. Du er selv ansvarlig for at GDPR i bedriften din håndteres riktig og at du innhenter juridisk ekspertise der du mener at det er nødvendig.

1.2 Ingen avbestilling, refusjon eller angrerett

Vår målgruppe er bedrifter/næringsdrivende og det er derfor, etter vanlig praksis, ingen avbestillingsrett eller angrerett. Vi håper uansett at du slipper å tenke på det, for vi har et oppriktig ønske om å hjelpe deg og at du skal bli fornøyd.

Bedre Bedrift AS forbeholder seg imidlertid retten til ikke å akseptere en bestilling uten nærmere begrunnelse, og eventuelt refundere et nettkjøp.

1.3 Opphavsrett og immaterielle rettigheter

Alt materiell/innhold du får tilgang til (gratis og betalt) fra oss er utviklet av Rie Aleksandra Walle og eid av Bedre Bedrift AS, f.eks. maler, prosjektplaner, rutinebeskrivelser m.m. eller innhold i nettportalen, som nettkurs.

Ikke gi bort gratis til uvedkommende det som andre (meg, Rie) har jobbet hardt for å lage.

Videredeling*, endringer (f.eks. oversettelse til andre språk) eller viderebruk (f.eks. til å utvikle digitale løsninger, skape avledet materiell) av slikt materiell/innhold er ikke tillatt, med mindre annet er eksplisitt avtalt, og vil anses som brudd på lov om opphavsrett.

Du kan ikke bruke noe av Bedre Bedrifts materiell til noen kommersielle formål, uten eksplisitt avtale med Bedre Bedrift AS.

* For eksempel, men ikke begrenset til: samarbeidspartnere, frilansere, rådgivere, konsulenter, gründerkompisen din

1.4 Gjelder kun for ett (1) org.nr.

Kjøpet ditt gjelder kun til bruk i én bedrift/virksomhet, altså til ett (1) org.nr., med mindre annet er angitt eller eksplisitt avtalt.

1.5 Tilgangen til nettportalen er personlig og begrenset

Hvis du kjøper noe som gir deg tilgang til nettportalen, gjelder den kun for deg, med mindre annet er eksplisitt avtalt.

Du kan ikke gi bort innloggingsinformasjonen din eller laste ned og distribuere materiell/innhold til noen annen part. Du kan selvsagt laste ned og bruke innhold i din egen virksomhet, og personvernerklæringen kan publiseres på nettsiden din.

Du har tilgang i 30 dager, med mindre annet er angitt eller eksplisitt avtalt. Tilgangen blir deaktivert automatisk. Du er kjent med at Bedre Bedrift AS kan se aktivitetsanalyse i nettportalen, som beskrevet i personvernerklæringen.

Merk imidlertid at Bedre Bedrift AS har rett til å endre eller legge ned nettportalen når som helst. Vi vil i så fall gi deg beskjed 30 dager i forveien og du vil få muligheten til å ta i bruk ny nettportal og/eller få tilgang til alle kursvideoene på en annen plattform (for resterende varighet). Du har ikke krav på refusjon eller godtgjørelse for endring eller nedleggelse av nettportalen.

1.6 Betaling for og tilgang til digitale produkter

Tilgangen til digitale produkter er automatisert og betaling gjøres derfor fortrinnsvis med debet-/kredittkort. Unntaksvis sendes faktura. Fakturagebyr på kr. 275,- tilkommer. 

1.7 Taushetsplikt

Informasjon du og vi blir kjent med gjennom avtalen vi inngår med hverandre skal behandles konfidensielt, ikke deles med uvedkommende og gjelder underleverandører og tredjeparter som ev. brukes, og gjelder også etter at avtalen er opphørt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at vi kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

1.8 Personvern

Vi behandler personopplysningene dine i tråd med vår personvernerklæring.

Versjon: 1.7 - oppdatert august 2021