Hjertelig velkommen til nettkurs!

Vennligst les gjennom og godkjenn vilkårene før du bestiller, og les også gjennom Bedre Bedrifts personvernerklæring

OBS! BESTILLINGEN ER BINDENDE

VILKÅR FOR KJØP

Les gjennom disse vilkårene for kjøp av nettkurset GDPR gjort enkelt for små bedrifter («nettkurset» eller «kurset»), fra Bedre Bedrift AS («Bedre Bedrift», «vi», «oss», «vår» eller «vårt»), med org.nr. 921 119 224.

Ved å kjøpe nettkurset godtar du («kunde», «kjøper», «du», «deg», «dine» eller «ditt») disse vilkårene, og vi forutsetter at du også har gjort deg kjent med hvordan vi behandler personopplysningene dine, som beskrevet i vår personvernerklæring.

Vår kontaktinformasjon Bedre Bedrift AS v/ Rie Aleksandra Walle PB 61 1416 Oppegård E-postadresse: nettkurs[krøllalfa]bedrebedrift.no

Vi tar godt vare på dine personopplysninger! Når du kjøper et nettkurs hos oss ber vi om følgende informasjon fra deg:

  • Fullt navn, firmanavn, org.nr. og postadresse, slik at vi kan sende deg faktura
  • Telefonnummer, ved betaling via Vipps
  • E-postadresse, slik at vi kan gi deg tilgang til kurset, ev. sende fakturaen elektronisk, og invitere deg til nettmøter i forbindelse med kurset
  • Vi oppbevarer dataene dine så lenge kurset eksisterer, og etter de til enhver tid gjeldende plikter vi har som næringsdrivende (f.eks. etter bokføringsloven). Vi sletter personopplysninger på forespørsel, som ikke er nødvendig å behandle etter nevnte plikter

Vennligst også les gjennom hele personvernerklæringen vår, som du finner på denne siden

Kursets målgruppe er bedrifter/næringsdrivende og det er derfor, etter vanlig praksis, ingen avbestillingsrett, eller angrerett.

Kurset er ment for bedrifter/næringsdrivende med gyldig organisasjonsnummer.

Kurset er ikke ment for offentlige virksomheter eller privatpersoner, og tilbys ikke til mindreårige. Kurset gir en grunnleggende innføring i GDPR, men er ikke ment for større og/eller mer komplekse virksomheter, og/eller som behandler store mengder personopplysninger, og/eller særlige kategorier personopplysninger, og/eller automatiseringer, herunder profilering.

Nettkurset er laget for næringsdrivende/bedrifter med rollen “behandlingsansvarlig”.

Kurset dekker ikke en databehandlers plikter, offentlige virksomheters plikter, personvernombud, vurdering av personvernkonsekvenser, programvareutvikling med innebygd personvern, eller større og/eller mer komplekse virksomheter, og/eller som behandler store mengder personopplysninger, og/eller særlige kategorier personopplysninger, og/eller automatiseringer, herunder profilering. 

Kurset forsøker å dekke områdene innenfor GDPR som en liten bedrift må forholde seg til, men dekker ikke alle tenkelige eventualiteter eller situasjoner. Kurset er ingen erstatning for det å sette seg inn i lovverket, og enhver bedriftseier har det hele og fulle selvstendige ansvaret selv for å sette seg inn og drive i tråd i alle lover og regler som gjelder for sin virksomhet.

Ingen tjenester eller produkter, inkludert nettkurset, i regi av Bedre Bedrift AS / Rie Aleksandra Walle, er av juridisk art.

Du kjøper kun personlig tilgang til kursportalen. Det betyr at du ikke kan gi bort innloggingsinformasjonen din, eller laste ned og distribuere videoene eller slidene, til ansatte eller kollegaer, og heller ikke til andre utenfor bedriften din, som samarbeidspartnere, frilansere, rådgivere, konsulenter eller til noen annen part.

Du kan selvsagt fritt laste ned, bruke og dele malene til eget bruk i din egen bedrift, også med ansatte i bedriften. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere eller dele i noen form innhold fra kurset med noen annen part utenfor bedriften din, uendret eller endret. Det er ditt ansvar å sørge for at ansatte heller ikke deler noe innhold fra kurset, med andre parter utenfor bedriften.

Les mer i avsnittet Rettigheter nedenfor.

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusiv merverdiavgift. Du kan betale med kort eller med faktura. Hvis du betaler med kort får du umiddelbar tilgang til kurset. For betaling med faktura gis tilgang umiddelbart etter registrert innbetaling, og senest innen én virkedag. Ved tilsendt faktura er betalingsfristen på 7 dager. Merk at bestillingen er bindende, og det er ingen angrerett på kjøpet.

Alt innholdet i nettkurset, samt alt innhold/promotering i forbindelse med nettkurset, er i regi av Bedre Bedrift AS, og er utviklet og eid i sin helhet av Rie Aleksandra Walle. Deling av kursinnhold med andre utenfor bedriften som har kjøpt kurset, er å betrakte som overtredelse av copyright, og er ulovlig.

Det er lagt ned et betydelig arbeid for å lage dette nettkurset spesielt for andre små bedrifter, slik at flere får råd til å etterleve kravene – uten å måtte hyre inn dyre advokater eller konsulenter. Vær ærlig og redelig, og respekter vilkårene – ikke gi bort gratis til uvedkommende det som andre har jobbet hardt for å lage!

Bedre Bedrift bruker en anerkjent kursportal for å tilgjengeliggjøre kurset, og er ikke selv ansvarlig for drift, vedlikehold og oppetid. Vi vet at det er en profesjonell plattform med godt rykte, men alt som finnes på internett er utsatt både for tekniske problemer og for databrudd. Vi kan ikke ta ansvar for at slikt skjer. Hvis noe uforutsett skulle skje, vil vi imidlertid gjøre alt vi kan for at du skal få tilgang til kursinnholdet, så snart som mulig.

Nettkursets tema er GDPR, ny personvernforordning, som er en del av personopplysningsloven. Rie Aleksandra Walle, som har utviklet og selger kurset i regi av Bedre Bedrift AS, har ingen juridisk utdannelse eller bakgrunn. Kurset gir således ikke juridiske råd eller veiledning av noen art. Alle råd, dokumentasjon, maler, informasjon m.m. må behandles deretter.

Bedre Bedrift AS gjør sitt ytterste for at informasjonen i nettkurset og som gis til deg for øvrig, til enhver tid skal være korrekt og oppdatert, men vi påtar oss ikke ansvar for at innholdet kan være mangelfullt eller uriktig. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap som kan oppstå som følge av slike eventuelle feil.

Ved å akseptere disse vilkårene anerkjenner du denne ansvarsfraskrivelsen.

Dine og våre rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom vi skulle bli uenige, og en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan du eller vi forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Det er Bedre Bedrifts til enhver tid gjeldende forretningsadresse som er avgjørende for valg av verneting.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.